+359 893 200 300
+359 895 500 700
info@cascadas.bg
Български
Търси
Всички
Complexes
Избери всички
Карта
banner
banner
banner
banner
Енергийната ефективност и системите за сертифициране на "зелени" сгради като надеждни инструменти за устойчивост на имотните пазари
Въвеждането на определени изисквания за енергийна ефективност на сградите, както и на системи за сертифициране на "зелените" сгради, се превръщат във все по-предпочитани и сигурни инструменти за прозрачност и устойчивост на световните пазари за недвижими имоти. Това сочат резултатите от проведено от водеща консултантска компания проучване, относно устойчивостта и прозрачността на имотните пазари. В процеса на проучване са проследени 27 водещи пазари на имоти по света, които са оценявани по отношение прилагането на стандарти за енергийна ефективност на имотите и системи за сертификация на “зелени” сгради, отчитането на енергийното потребление и на въглеродните емисии. Според проведената по посочените показатели класация , безпорен лидер в групата на най-устойчивите и „зелени“ имотни пазари се оказва Франция,  следвана от Австралия, Япония и Великобритания. С високи показатели за енергийна ефективност на недвижимите имоти са също Канада, Холандия, Нова Зеландия, Австрия, Дания и повечето от останалите западноевропейски държави, а с най-ниска устойчивост като имотни пазари се очертават Мексико, Малайзия, Тайван и Турция.
 
Въвеждането на доброволни минимални стандарти за енергийна ефективност на съществуващи сгради има най-голям принос за подобряване качеството на имотите и за устойчивостта на имотните пазари. Това е и най-разпространеният инструмент за прозрачност и влияние на имотния сектор върху околната среда, като проведеното проучване сочи, че тези стандарти са задължителни в 87% от изследваните държави.  Вторият по популярност  инструмент са схемите за сертифициране на “зелени” сгради, като две трети от проучените пазари имат осигурен публичен достъп до сертифицираните строежи и техните оценки. Проведеното проучване, обаче, отчита липса на финансови показатели за представянето на “зелените” сгради, което затруднява оценката за относителната ефективност на по-екологично устойчивите активи.
 
Въпреки, че България не е включена в това проучване, през последните години  страната ни отчита бавен, но стабилен напредък по отношение на енергийната ефективност, която се превръща във все по-значим приоритет за новото  жилищно и бизнес строителство. С фокус върху старото жилищно строителство пък е приетата  през 2015 г. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, с бюджет от  над 2,3 млн лева, която предвижда мерки за повишаване на енергийната ефективност в общите части на жилищните сгради – топлоизолация на външни стени и покриви, смяна на дограма, подмяна на ВиК системи, системи за централно отопление и вентилационни инсталации. Освен че спестява вредни емисии, енергийното обновяване на жилищата значително редуцира разходите на енергия за отопление - с около 45-50%. Програмата продължава и през настоящата година, като към момента регистрираните сдружения на собственици на жилищни сгради с подадени заявления за включване в Програмата са близо 4200. Успешно са изпълнени 68 от общо сключените договори за извършване на строително-монтажни дейности на близо 2000 сгради.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
05/10/2016 09:31:40Повече прозрачност на пазара за недвижими имоти в България - повече чужди инвестиции
Според анализатори от водещи консултантски компании, България, като част от Югоизточния регион на Европа, се превръща във все по-привлекателна дестинация за чуждестранните инвеститори, особено в сферата на логистиката и информационните технологии. Анализаторите считат, че растящият интерес се дължи преди всичко на нива...
03/10/2016 15:03:16Българската столица София – сред 30-те най-динамично развиващи се градове в света
Според престижни световни класации, сравняващи динамиката на развитие в над 300 града в световен мащаб, българската столица София се нарежда сред 30-те най-бързо развиващи се градове. София е също на първо място сред европейските столици по ръст на брутния вътрешен продукт за последните 10 години и на 3-то място в Евро...
28/09/2016 16:17:39Ръст на сделките с недвижими имоти и в по-малките български градове
Наред с регистрирания през второто тримесечие на 2016 година ръст на имотния пазар в най-големите градове на България – София, Пловдив и Варна, се наблюдава, макар и по-незначителен ръст на сделките с недвижими имоти в няколко малки градове на страната. При сравнение на данните на Агенцията по вписванията, относн...
27/09/2016 10:50:20Изпитани стратегии за печеливша инвестиция в недвижим имот
В края на третото тримесечие на 2016 година анализаторите на пазара за недвижими имоти в България вече предвиждат, че краят на годината ще бъде белязан с активизирано жилищно строителство в големите градове, с ниски лихви по банковите ипотечни кредити и с плавно нарастващ дял на покупко-продажбите на имоти с инвестицио...
26/09/2016 11:28:27Паркингите – все по-значим сегмент от стротелния и имотния сектори
Две основни макротенденции - ускореният процес на урбанизация и растящият брой на моторните превозни средства, са на път да превърнат изграждането на паркинги и осигуряването на паркоместа в значим и атрактивен за инвеститорите сегмент, както в строителния сектор, така и в сектора на недвижимите имоти. Анализаторите сч...
Вход