+359 893 200 300
+359 895 500 700
info@cascadas.bg
Български
Търси
Всички
Complexes
Избери всички
Карта
banner
banner
banner
banner
Предстоящи законодателни промени ще решават обществено значими проблеми с устройството и застрояването на Столичната община
На сайта на портала за обществени консултации www.strategy.bg е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на закона  за устройство и застрояване на Столична община, като срокът за публично обсъждане и изразяване на коментари и становища по проектодокумента  е до 17 октомври. Основната цел на предвидените промени е да се възпрепятства презастрояването в устройствените зони, предназначени за ниско застрояване, съгласно Общия устройствен план (ОУП) на столичната община. Предлага се и специален ред за изработване и изменения на подробните устройствени планове (ПУП), който да ограничи строителството на нови големи жилищни сгради без нужната инфраструктура и върху зелени площи.

Съгласно предвидените изменения, столичната администрация ще има правомощията  да не разрешава строителството на сгради с предвидените в Закона за устройството на територията максимални парамерти за застрояване, ако тези сгради не са подходящи за съответната устройствена зона. Устройствените показатели за височина, плътност и интензивност на застрояването в отделните квартали и райони на София ще се одобряват от Столичния общински съвет. Разписаните законодателни промени предвиждат също за строителство на нови жилищни сгради с разгъната застроена площ (РЗП) над 20 хил. кв.м, да не се разрешава стартиране на строежа, без да е осигурена съответната транспортно-комуникационна инфраструктура - прилежащи улични и пътни връзки. От инвеститорите ще се изизсква да представят и актуален анализ на транспортното обслужване в предназначения за застрояване район, с оглед съществуващия и бъдещ транспортен трафик.

Предвид все по-трудното осигуряване на места за паркиране в динамично развиващия се столичен град, внесеният за публично обсъждане  законопорект за изменение и допълнение на закона  за устройство и застрояване на столична община предвижда паркингите и зелените площи да станат задължителни елементи от структурата на  новоизражданите жилищни комплекси. По отношение на подземните гаражи към жилищните комплекси се предвижда изискване за задължително озеленяване, включително с висока дървесна растителност, върху цялата площ над гаражните пространства. В тази връзка в законопроекта се въвежда понятието "терени за озеленяване в жилищните комплекси", които ще се залагат и при изготвянето на съответните ПУП. Задължителен елемент от жилищните комплекси стават и детските площадки, като за  разрешаване на тяхното строителство се предвижда да се изискват визи за проектиране.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
11/10/2016 09:22:26Биоклиматичният дизайн - фактор за оптимамен комфорт и енергийна ефективност на сградите
Придържането на архитектурата към биоклиматичните принципи, чието прилагане увеличава икономиите на енергия, намалява текущите разходи и подобрява здравословния живот в помещенията и сградите, е традиционно, но особената популярност на понятието „биоклиматичен дизайн“ през последните години се дължи на пола...
10/10/2016 10:18:42Дългосрочните стратегии за обновяване на съществуващия сграден фонд като фактор в борбата с климатичните промени
Обновяването на съществуващия сграден фонд и повишаването на енергийната ефективност на сградите се превръщат във все по-важни фактори за постигане на целите, заложени в Парижкото споразумение за борба с климатичните промени, прието в края на 2015 година. Обсъждането на тези два фактори, значими и за постигането на евр...
10/10/2016 10:08:28Последни архитектурни трендове в интериорното оформление на жилището
След покупката на жилище - беспорно значим момент в живота на всеки човек, идва моментът за неговото обзавеждане и интериорно оформление, който освен с вълнение, е свързан и с доста време, търпение и колебания в стремежа за постигане на изискан интериор и превръщане на жилището в перфектен и уютен дом. Новите динамично...
07/10/2016 15:50:49Енергийната ефективност и системите за сертифициране на "зелени" сгради като надеждни инструменти за устойчивост на имотните пазари
Въвеждането на определени изисквания за енергийна ефективност на сградите, както и на системи за сертифициране на "зелените" сгради, се превръщат във все по-предпочитани и сигурни инструменти за прозрачност и устойчивост на световните пазари за недвижими имоти. Това сочат резултатите от проведено от водеща ко...
05/10/2016 09:31:40Повече прозрачност на пазара за недвижими имоти в България - повече чужди инвестиции
Според анализатори от водещи консултантски компании, България, като част от Югоизточния регион на Европа, се превръща във все по-привлекателна дестинация за чуждестранните инвеститори, особено в сферата на логистиката и информационните технологии. Анализаторите считат, че растящият интерес се дължи преди всичко на нива...
Вход