+359 893 200 300
+359 895 500 700
info@cascadas.bg
Български
Търси
Всички
Complexes
Избери всички
Карта
banner
banner
banner
banner
Параметри за качеството на предоставяните услуги


Приложение №5 към чл.38

 

От Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Параметър Измерване Стойност Стандартизационен документ
Време за първоначално свързване към мрежата Време, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките 24 часа ETSI EG 202 057-1
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80% - среден брой на дните закъснениеслед договорената дата 100.00%
Процент на жалбите относно коректност на сметките Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки. 0.00% ETSI EG 202 057-1
Постигната скорост на предаване на данни Максимална постигната скорост за предаване на данни 100 000 Кbit/s ETSI EG 202 057-4
Минималната постигната скорост за предаване на данни 10 000 Кbit/s
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни 20 000 Кbit/s
Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни
 
0.01% ETSI EG 202 057-4
Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни 1 ms ETSI EG 202 057-4
Стандартно отклонение на закъснението 0 ms
За повече информация попълнете формуляра
Информация
Съгласен съм с Условия за ползване на cascadas.bg
Вход