+359 893 200 300
+359 895 500 700
info@cascadas.bg
Български
Търси
Всички
Complexes
Избери всички
Карта
banner
banner
banner
banner
Дългосрочните стратегии за обновяване на съществуващия сграден фонд като фактор в борбата с климатичните промени
Обновяването на съществуващия сграден фонд и повишаването на енергийната ефективност на сградите се превръщат във все по-важни фактори за постигане на целите, заложени в Парижкото споразумение за борба с климатичните промени, прието в края на 2015 година. Обсъждането на тези два фактори, значими и за постигането на европейските цели в борбата с климатичните промени, беше във фокуса на проведената на 21-22 септември в Мадрид лидерска среща на върха по темата за енергийната ефективност. Според българския представител на срещата - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, темата ще продължи да придобива все по-голямо значение и ще бъде важен елемент от европейските публични политики, насочени към осигуряване на безопасни и устойчиви градове и по-добро качество на живот за хората, като за това ще са нужни обединените усилия на всички заинтерсовани страни, както на национално, така и на европейско ниво.
 
Участниците в мадридската среща – представители на изпълнителна власт, бизнес, академични и неправителствени организации, имащи отношение към обновяването на съществуващия сграден фонд, са обсъдили перспективите за изработване на дългосрочни стратегии за подобряване енергийната ефективност на съществуващите сгради, включително възможностите за финансиране и за въвеждане на иновации в този сектор. Необходимостта от дългосрочни стратегии се налага предвид нарастващата обществена загриженост за последиците от изменението на климата, енергийната зависимост и изчерпването на енергийните ресурси. Това от своя страна изисква спешни решения относно достъпността на цените на енергията и намаляването на консумацията на енергия на сградите и изправя архитекти и строители пред уникалното предизвикателство да задоволят нуждите на пазара за недвижими имоти с нови и съвременни сгради и съоръжения, които да са едновременно достъпни, сигурни и функционални, безвредни и щадящи околната среда.
 
За България, която се стреми да постигне европейските цели за енергийна ефективност на сградния фонд, е от особена важност формулирането на визия, съответстваща на европейската, както и цялостно обвързване на българското законодателство в тази сфера. Важно значение има също политическата ангажираност на властите и създаването на успешни партньорства в процеса на изготвяне и реализиране на конкретни инициативи, проекти и програми за повишаване енергийната ефективност на съществуващите  и новостроящи се сгради. Приетата през 2015г. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е сред най-мащабните инициативи, които България провежда в това направление през последните десет години. Според строителните експерти, по отношение обновяването на съществуващите сгради приоритетни пред основния им ремонт, трябва да бъдат мерките за повишаване на тяхната енергийна ефективност. Така ще се постигне не само по-голям социален ефект, но и по-значим принос в борбата с предизвикателствата на климатичните промени.

Domaza - Недвижими имоти

По-стари новини
10/10/2016 10:08:28Последни архитектурни трендове в интериорното оформление на жилището
След покупката на жилище - беспорно значим момент в живота на всеки човек, идва моментът за неговото обзавеждане и интериорно оформление, който освен с вълнение, е свързан и с доста време, търпение и колебания в стремежа за постигане на изискан интериор и превръщане на жилището в перфектен и уютен дом. Новите динамично...
07/10/2016 15:50:49Енергийната ефективност и системите за сертифициране на "зелени" сгради като надеждни инструменти за устойчивост на имотните пазари
Въвеждането на определени изисквания за енергийна ефективност на сградите, както и на системи за сертифициране на "зелените" сгради, се превръщат във все по-предпочитани и сигурни инструменти за прозрачност и устойчивост на световните пазари за недвижими имоти. Това сочат резултатите от проведено от водеща ко...
05/10/2016 09:31:40Повече прозрачност на пазара за недвижими имоти в България - повече чужди инвестиции
Според анализатори от водещи консултантски компании, България, като част от Югоизточния регион на Европа, се превръща във все по-привлекателна дестинация за чуждестранните инвеститори, особено в сферата на логистиката и информационните технологии. Анализаторите считат, че растящият интерес се дължи преди всичко на нива...
03/10/2016 15:03:16Българската столица София – сред 30-те най-динамично развиващи се градове в света
Според престижни световни класации, сравняващи динамиката на развитие в над 300 града в световен мащаб, българската столица София се нарежда сред 30-те най-бързо развиващи се градове. София е също на първо място сред европейските столици по ръст на брутния вътрешен продукт за последните 10 години и на 3-то място в Евро...
28/09/2016 16:17:39Ръст на сделките с недвижими имоти и в по-малките български градове
Наред с регистрирания през второто тримесечие на 2016 година ръст на имотния пазар в най-големите градове на България – София, Пловдив и Варна, се наблюдава, макар и по-незначителен ръст на сделките с недвижими имоти в няколко малки градове на страната. При сравнение на данните на Агенцията по вписванията, относн...
Вход